İptal ve İade Koşulları

Genel

 1. Kullanmakta olduğunuz bu web sitesi üzerinden elektronikortamda bir ürün sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ileilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve MesafeliSözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğeryasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı bulunmadığı ve çevrimiçi teslimatyapıldığından Alıcı veya Satıcı kargo gönderimiyle yükümlü değildir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamakkaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa çevrimiçiolarak teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılarsözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerleteslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkânsızlaşmasıdurumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarakalıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’yaiade edilmek zorundadır.

Satın Alınan Ürün Bedeli Ödenmez İse

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya bankakayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı İle YapılanAlışverişler

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığıkredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespitedilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade etmek zorundadır.

Öngörülemeyen Sebeplerle Ürün Süresinde Teslim Edilemez İse

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa veürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişiniptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dekteslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyinakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden buücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, buiptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancakbankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

Alıcının Ürünü Kontrol EtmeYükümlülüğü

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan öncemuayene edecek; eksik, yetersiz veya tabir edilenden farklı ise teslimalmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin doğru ve sorunsuz ürün olduğu kabuledilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır.Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Faturada iade edilmelidir.

Cayma Hakkı

 1. Alıcı; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiğiadresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,Satıcı’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbirhukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malıreddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişimBilgileri:
  SİTE
  ADI/UNVANI: takipcisatinal.org
  ADRES: Serbest Liman ve Bölge Posta Kutusu: 720, Gazimağusa / KKTC
  E-POSTA: [email protected]
  TELEFON: 0850 333 9 666

Cayma Hakkının Süresi

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkısüresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlananhizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’yaaittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlüksüre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimdebulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen Cayma Hakkı KullanılamayacakÜrünler hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma Hakkının Kullanımı

 1. Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ve iade edilmekistenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğuiade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adınadüzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirdetamamlanamayacaktır.
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı,varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslimedilmesi gerekmektedir.

İade Koşulları

 1. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasındanitibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altınasokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iadealmakla yükümlüdür.
 2. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malındeğerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı, kusuru oranında Satıcı’nınzararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malınveya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik vebozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafındandüzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanyakapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

 1. Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçlarıdoğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlıkürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimaliolan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajıaçıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereğiayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamındasağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronikortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, dijital içerik, yazılımprogramlarının, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesiYönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce,tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkınınkullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD vekasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iadeedilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış vekullanılmamış olmaları gerekir.

Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları

 1. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığıdurumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredikartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumluolacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollarabaşvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilirve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı,borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanınıödeyeceğini kabul eder.

Ödeme Ve Teslimat

 1. Ödemelerinizi banka havalesi veya EFT (Elektronik FonTransferi) yöntemleriyle sitemizin ödeme sayfasında yer alan veya canlı destekelemanlarımız tarafından size bildirilen hesaplarımızdan (TL) herhangi birineveya çevrimiçi diğer ödeme yöntemleriyle yapabilirsiniz.
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredikartınıza çevrimiçi tek ödeme ya da çevrimiçi taksit imkânlarındanyararlanabilirsiniz. Çevrimiçi ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredikartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.